ПОЗВОЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНА ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ:  РН, СЪДЪРЖАНИЕ НА ТИТРУЕМИ КИСЕЛИНИ, ЛЕТЛИВИ КИСЕЛИНИ СЛЕД ЕКСТРАКЦИЯ И СЕРЕН ДИОКСИД

Бързо опериращ автоматизиран апарат на принципа на потенциометричното титруване.

Особено актуален за силно обагрени червени вина, при които определянето на еквивалентния пункт при титруване е затруднено и в голяма степен субективно.

Апаратът позволява автоматично стопиране на реакцията при еквивалентния пункт.

На дисплея директно се изписва резултата в избраната величина

Има вградени таблици за преизчисляване на резултата в зависимост от избраната програма.