Актуално

/Актуално
Актуално

Новият DS Iodo

DS Iodo – кат. № 119 670 Апаратът позволява бързо и лесно определяне на свободен и общ SO2 чрез потенциометрично автоматично титруване. Приложим за вина, особено за силно обагрени, при които отчитането на еквивалентния пункт при титруване е затруднено, за плодови сокове, алкохолни напитки и оцет. Принцип: Автоматично потенциометрично титруване чрез двойно платинен електрод и титрант – разтвор на Йодир/Йодат. В апарата са вградени таблици, позволяващи в зависимост от избраната програма /за свободен или общ SO2/, резултата да се изписва автоматично. Предимства: бързо и лесно опрериране с апарата, ергономичен дизайн, [...]

Новият DS Sulfi

DS Sulfi – кат. № 119 570 Апаратът позволява бързо и лесно определяне на свободен и общ SO2. Приложим за вина, особено за силно обагрени, при които отчитането на еквивалентния пункт при титруване е затруднено, за плодови сокове, алкохолни напитки и оцет. Принцип: С помощта на двойно платинения електрод и LED индикатора на апарата се наблюдава и управлява титруването на пробата с титрант – разтвор на Йодир/Йодат. Титруването автоматично спира. От оператора се изисква да отчете разхода на титрант и направи съответните изчисления. Предимства: бързо и лесно опериране с апарата, ергономичен [...]

Новият DS Titra

DS Titra - кат. № 115 570 Апаратът е предназначен за определяне на рН, титруема киселинност и летлива киселинност след проведена екстракция. Особено актуален за силно обагрени вина, при които определянето на еквивалентния пункт при титруване е затруднено. Апаратът дава оптимални резултати и много добра възпроизводимост. Принцип на работа: Използва се рН електрод, титруването автоматично спира при достигане на еквивалентния пункт на реакцията. В апарата са вградени таблици за преизчисляване и в зависимост от избраният анализ на дисплея се изписва резултата. Предимства: ергономичен дизайн, резултата се изписва на голям LCD екран, [...]

Автоматичен титратор Titra EVO

ПОЗВОЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНА ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ:  РН, СЪДЪРЖАНИЕ НА ТИТРУЕМИ КИСЕЛИНИ, ЛЕТЛИВИ КИСЕЛИНИ СЛЕД ЕКСТРАКЦИЯ И СЕРЕН ДИОКСИД Бързо опериращ автоматизиран апарат на принципа на потенциометричното титруване. Особено актуален за силно обагрени червени вина, при които определянето на еквивалентния пункт при титруване е затруднено и в голяма степен субективно. Апаратът позволява автоматично стопиране на реакцията при еквивалентния пункт. На дисплея директно се изписва резултата в избраната величина Има вградени таблици за преизчисляване на резултата в зависимост от избраната програма.

Оено фото

Oenophoto - Портативен фотометър със специализиран софтуер Работи на принципа абсобрцията чрез прилагане на ензимни и колориметрични реагенти и в рамките на няколко минути дава КОЛИЧЕСТВЕН резултат. Показателите, които могат да се анализират са съдържание на: оцетна киселина, L ябълчна киселина, L млечна киселина, D млечна киселина, D глюконова киселина, D ябълчна киселина, D глюкоза/D фруктоза,  D глюкоза, общи захари, Алфа аминен азот, желязо, мед, лимонена киселина, ацеталдехид, амонячен азот,  глицерол

Новият класически ебулиометър с електронен термометър

За да отговори на изискванията на контролните органи за забрана използването на живачни термометри в досег с хранителни продукти, фирма Лаборатории Дюжарден Салерон ревизира окомплектовката на Класическия ебулиометър. Запазена е цялата окомплектовка в познатото на винопроизводителите куфарче.   Окомплектовка включва: куфарче, спиртна лампа, допълнителен фитил за спиртната лампа, цилиндър, измервателен кръг за отчитане на алкохолното съдържание . Добавен е електронен термометър, с който изметването на точката на кипене е бързо, точно и коректно.