Актуално

/Актуално
Актуално

Автоматичен титратор Titra EVO

ПОЗВОЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНА ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ:  РН, СЪДЪРЖАНИЕ НА ТИТРУЕМИ КИСЕЛИНИ, ЛЕТЛИВИ КИСЕЛИНИ СЛЕД ЕКСТРАКЦИЯ И СЕРЕН ДИОКСИД Бързо опериращ автоматизиран апарат на принципа на потенциометричното титруване. Особено актуален за силно обагрени червени вина, при които определянето на еквивалентния пункт при титруване е затруднено и в голяма степен субективно. Апаратът позволява автоматично стопиране на реакцията при еквивалентния пункт. На дисплея директно се изписва резултата в избраната величина Има вградени таблици за преизчисляване на резултата в зависимост от избраната програма.

Оено фото

Oenophoto - Портативен фотометър със специализиран софтуер Работи на принципа абсобрцията чрез прилагане на ензимни и колориметрични реагенти и в рамките на няколко минути дава КОЛИЧЕСТВЕН резултат. Показателите, които могат да се анализират са съдържание на: оцетна киселина, L ябълчна киселина, L млечна киселина, D млечна киселина, D глюконова киселина, D ябълчна киселина, D глюкоза/D фруктоза,  D глюкоза, общи захари, Алфа аминен азот, желязо, мед, лимонена киселина, ацеталдехид, амонячен азот,  глицерол

Новият класически ебулиометър с електронен термометър

За да отговори на изискванията на контролните органи за забрана използването на живачни термометри в досег с хранителни продукти, фирма Лаборатории Дюжарден Салерон ревизира окомплектовката на Класическия ебулиометър. Запазена е цялата окомплектовка в познатото на винопроизводителите куфарче.   Окомплектовка включва: куфарче, спиртна лампа, допълнителен фитил за спиртната лампа, цилиндър, измервателен кръг за отчитане на алкохолното съдържание . Добавен е електронен термометър, с който изметването на точката на кипене е бързо, точно и коректно.

Спиртомери одобрен тип и с индивидуален сертификат за точност – съгласно изискванията на Наредба № 3 на Агенция Митници

Спиртомерите са одобpен тип съгласно изискванията на БИМ, придружават се с индивидуален сертификат за точност и сеpтификат за пъpвоначална  пpовеpка. Отговарят на изискванията на Наредба № 3  на Агенция Митници. Предлагат се в различни диапазони на измерване при 20 С и точност 0,1 об%, както следва: от 0 до 10 об%,  от 10 до 20 об%,  от 20 до 30 об%,  от 30 до 40 об%,  от 40 до 50 об%,  от 50 до 60 об%,  от 60 до 70 об%,  от 70 до 80 об%,  от 80 до 90 об%  и от 90 до [...]

Титривин за контрол на вина

Предлагаме на вниманието Ви няколко типа Титривин: серия АА за контрол на вина при работа с автоматизирани апарати, серия  SW - за контрол на сладки и полусладки вина, серия ВТА - за работа с апарати, в които обемите на обработка са малки - 10 мл, и серия ВТВ - за ежедневна работа в лабораториите.