Предназначен за всички лаборатории, които извършват в ежедневната си дейност анализи по определяне на общ и свободен серен диоксид във вина и оцет.
Технически характеристики:
– директно отчитане на резултата на LCD екран в mg/l
– продължителност на анализа след пробоподготовката – по-малко от 30 sec
– интегрирана магнитна бъркалка
– автоматично нулиране на бюретата
– ергономичен дизайн
– вградени международни езици за олесняване на оператора
– вграден часовник
–  USB порт за прехвърляне на данни