Микробиология и мембранна филтрация

/Микробиология и мембранна филтрация

Най – бързият метод за определяне на микроорганизми е базиран на филтрацията през мембранен филтър. Филтърът се инкубира върху селективна хранителна среда, а целевите микроорганизми формират видими колонии, които могат да бъдат преброени. Този процес може да бъде значително опростен и икономически изгоден, ако се използват NPS вместо стандартна агарова хранителна среда.
Предимства на комплектите сухи хранителни среди и мембранни филтри:
Лесни за употреба. Могат да бъдат използвани в лаборатории, които не са оборудвани със скъпо микробиологично оборудване.
Икономични. Елиминират се времеемките процеси за приготвяне на хранителната среда, почистването и стерилизирането на лабораторните съдове.
Постоянен състав. Всяка партида на комплектите хранителни среди е тествана за съответствие с отговарящата и агарова среда, за да се гарантира на клиента получаването на верни и повторяеми резултати.
Съхраняване. Когато съхранението се извършва в лабораторни помещения защитени от пряка слънчева светлина и влага комплектите хранителни среди имат срок на годност значително надвишаващ отбелязания на опаковката от 2 години.