Позволява определяне на показателите алкохол и летливи киселини във вина с алкохолно съдържание до 20 обемни %. В апарата може да се определя и съдържанието на сорбинова киселина.Всички аналитични резултати, свързани с определяне на алкохолното съдържание и съдържанието на летливи киселини са идентични с тези, получени при традиционните официални методи EEC Regulation 2676/90 и отговарят на Европейските регулаторни изисквания Official Jurnal L272 of  3/10/90  и OIV стандарти.

DE Compact е бързо опериращ автоматизиран  апарат с вграден  парогенератор, снабден с изцяло нова загряваща система и с автоматично стопиране на охлаждащия воден поток в края на дестилацията. Непрекъснат визуален контрол на температурата на водата за охлаждане чрез вграден термометър. Всички стъклени части са от висококачествено пирексово стъкло. Дестилационната част на апарата е с плексигласова врата отпред.