На Вашето внимание е новият разширен и осъвременен каталог на френската фирма Лаборатории Дюжарден Салерон. В него ще откриете много нови предложения за Вашата ежедневна работа в лабораториите.