За да отговори на изискванията на контролните органи за забрана използването на живачни термометри в досег с хранителни продукти, фирма Лаборатории Дюжарден Салерон ревизира окомплектовката на Класическия ебулиометър. Запазена е цялата окомплектовка в познатото на винопроизводителите куфарче.   Окомплектовка включва: куфарче, спиртна лампа, допълнителен фитил за спиртната лампа, цилиндър, измервателен кръг за отчитане на алкохолното съдържание . Добавен е електронен термометър, с който изметването на точката на кипене е бързо, точно и коректно.