DS Sulfi – кат. № 119 570

Апаратът позволява бързо и лесно определяне на свободен и общ SO2. Приложим за вина, особено за силно обагрени, при които отчитането на еквивалентния пункт при титруване е затруднено, за плодови сокове, алкохолни напитки и оцет.

Принцип: С помощта на двойно платинения електрод и LED индикатора на апарата се наблюдава и управлява титруването на пробата с титрант – разтвор на Йодир/Йодат. Титруването автоматично спира. От оператора се изисква да отчете разхода на титрант и направи съответните изчисления.

Предимства: бързо и лесно опериране с апарата, ергономичен дизайн, автоматична бюрета с обем 10 мл и най-малко деление 1/20, вградена магнитна бъркалка, вграден часовник – по дата и час, отлична възпроизводимост

Технически характеристики:

– измервателна скала – за свободен SO2 – от 0 до 200 ppm

за общ SO2 – от 0 до 500 ppm

– Габаритни размери: 180 х 320 х 400 mm, 2,5 kg