DS Titra – кат. № 115 570

Апаратът е предназначен за определяне на рН, титруема киселинност и летлива киселинност след проведена екстракция. Особено актуален за силно обагрени вина, при които определянето на еквивалентния пункт при титруване е затруднено. Апаратът дава оптимални резултати и много добра възпроизводимост.

Принцип на работа: Използва се рН електрод, титруването автоматично спира при достигане на еквивалентния пункт на реакцията. В апарата са вградени таблици за преизчисляване и в зависимост от избраният анализ на дисплея се изписва резултата.

Предимства: ергономичен дизайн, резултата се изписва на голям LCD екран,  автоматично титруване осъществено със сириндж помпа с постъпателно действие, автоматична температурна компенсация, възможност за избор и на ръчно титруване,.

Технически характеристики:

– вградени скали за: рН – от 0 до 14

Титруеми киселини: от 0 до 15 g/l като винена киселина

Летливи киселини:  от 0 до 15 g/l като оцетна киселина

– резолюция: рН – 0,01

Температура – 0,1˚С

Киселинност – 0,01 g/l като винена киселина

– точност: рН – +/– 0,01

Температура – +/– 0,1˚С

Киселинност – +/– 0,01 g/l като винена киселина

– обем на бюретата – 20 мл

– прецизност на сириндж помпата – 16 µl

– рН електрод – тип BNC

– калибрация на рН електрода – по 2 буфера

– USB порт, възможност за актуализация на софтуера

– вграден часовник – дата и час

– габаритни размери: 240 х 350 х 400 мм, 4 кг