Oenophoto Портативен фотометър със специализиран софтуер

Работи на принципа абсобрцията чрез прилагане на ензимни и колориметрични реагенти и в рамките на няколко минути дава КОЛИЧЕСТВЕН резултат.

Показателите, които могат да се анализират са съдържание на: оцетна киселина, L ябълчна киселина, L млечна киселина, D млечна киселина, D глюконова киселина, D ябълчна киселина, D глюкоза/D фруктоза,  D глюкоза, общи захари, Алфа аминен азот, желязо, мед, лимонена киселина, ацеталдехид, амонячен азот,  глицерол