Кат. № LDS 140 850
Позволява определяне на показателите алкохол и летливи киселини в продукти с алкохолно съдържание до 20 обемни %. В апарата може да се определя и съдържанието на сорбинова киселина.
Всички аналитични резултати, свързани с определяне на алкохолното съдържание и съдържанието на летливи киселини са идентични с тези, получени при традиционните официални методи EEC Regulation 2676/90 и отговарят на Европейските регулаторни изисквания Official Jurnal L272 of 3/10/90 и OIV стандарти.
Бързо опериращ автоматизиран апарат с вграден парогенератор, снабден с изцяло нова загряваща система и с автоматично стопиране на охлаждащия воден поток в края на дестилацията.
Непрекъснат визуален контрол на температурата на водата за охлаждане чрез вграден термометър. Всички стъклени части са от висококачествено пирексово стъкло.
Дестилационната част на апарата е с плексигласова врата отпред
Време за дестилация – за 5 – 6 минути