Автоматичен дестилатор екстрактор DE EVO

Автоматичен дестилатор екстрактор DE EVO

Кат. № LDS 140950
В апарата се извършват:
Дестилация на алкохол във вино и спиртни напитки до 40 об% – директно
Дестилация за спиртни напитки с алкохолно съдържание от 40 до 80 об% – след разреждане
Екстракция на летливи киселини
Екстракция на сорбинова киселина
Всички аналитични резултати, свързани с определяне на алкохолното съдържание и съдържанието на летливи киселини са идентични с тези, получени при традиционните официални методи EEC Regulation 2676/90 и отговарят на Европейските регулаторни изисквания Official Journal L272 of 3/10/90
Екстракцията/дестилацията се осъществяват чрез избор на подходящата програма през дигитален дисплей. Края на дестилацията се осъществява чрез вградена тегловна система с прецизната електронна скала, за която не е необходимо калибриране.

Рашинговите пръстени в ректификационната система не позволяват дестилация на млечната киселина. Охлаждащата колона е конструирана така, че на практика улавя цялото количество пара, което кондензира като дестилат и няма загуби на алкохол.

Дестилата се събира в обемна колба поставена върху тегловна скала, която автоматично индикира края на процеса.

Автоматично стопиране на парогенератора и охлаждащия воден поток в края на дестилацията.

Наличие на звуков сигнал при прегряване на охлаждането над 25 °C. Автодиагностика.

Описание