Автоматичен дестилатор Alco 02

Кат. № LDS 140 800
Подходящ за всички продукти съдържащи алкохол.
Всички аналитични резултати, свързани с определяне на алкохолното съдържание отговарят на официалните методи по OIV.
Бързо опериращ автоматизиран апарат за директна дестилация чрез сухо нагряване в 300 мл метален бойлер, снабден с дренаж за отвеждане на продукта след края на дестилацията.
Бойлера е свързан с две облодънни   500 мл колби поставени паралелно.
Ректификационната колона е снабдена с метални стърготини за улавяне на всички алкохолни пари.
Снабден с изцяло нова загряваща система и с автоматично стопиране на охлаждащия воден поток в края на дестилацията, чрез зададеното време.
Дигитален дисплей отчита моментната температура на охлаждащата вода, която автоматично се стопира при прекратяване на дестилацията. Аларма при неефективно охлаждане
Време за предварително загряване: 2 мин
Време за дестилация: от 5 до 8 мин /в зависимост от алкохолния градус/

Описание