Автоматичен титратор Titra EVO – ACID

Автоматичен титратор Titra EVO – ACID

LDS 120 710 – TITRA EVO ACID

Автоматичен титратор за определяне съдържание на рН, титруеми киселини и летливи киселини след екстракция

Бързо опериращ автоматизиран апарат на принципа на потенциометричното титруване.

Особено актуален за силно обагрени червени вина, при които определянето на еквивалентния пункт при титруване е затруднено и в голяма степен субективно.

Апаратът позволява автоматично стопиране на реакцията при еквивалентния пункт.

На дисплея директно се изписва резултата в избраната величина

Има вградени таблици за преизчисляване на резултата в зависимост от избраната програма.

Описание