Предлагат се автоматични пипети:
– с фиксиран обем и ежектор за обеми от: 5мкл, 10мкл, 20мкл, 25мкл, 50мкл, 100мкл, 250мкл, 500мкл и 1000мкл
– с променлив обем и ежектор за обеми
от 0,5 до 10мкл
от 2 до 20мкл
от 5 до 50мкл
от 20 до 200мкл
от 100 до 1000мкл
от 1000 до 5000мкл
от 1000 до 10000мкл