Стерилни, готови за употреба хранителни среди опаковани в поликарбонатни бутилки от 50 мл и 250 мл или стъклени епруветки от 20 мл.

При работа хранителната среда се разтопява във водна баня при 90 – 100˚С, последващо охлаждане до 50˚С и се разлива в подходящи за анализа размери петрита.

Срок на годност – 6 месеца

Предлагат се следните видове опаковки:
– 4 бутилки х 250 мл
– 25 бутилки х 50 мл
– 25 епруветки х 20 мл

Пълна информация за типовете може да намерите при:

https://www.moeller-schmelz.de/abm-orderinginformation.html