Обхват: 220g, Точност: 0,0001g
Възпроизводимост: 0,0001g;
Калибрационен клас: I

Вътрешна калибровка

Диаметър на блюдото: Ф 91