За предотвратяване образуване на пяна при дестилация на вина в ебулиометри и дестилационни апарати.

Предлагат се опаковки: х 250 мл