Кат. № LDS 140 300 Е

Дестилатор екстрактор за определяне на показателите алкохолно съдържание и летливи киселини с електрическо подгряване.
Лесно и удобно опериране с апарата. Бързо получаване на водна пара чрез двата нагревателя от 500 W.
Изработен от пирексово стъкло и стабилно застопорен върху статив, апаратът представлява цялостна система без пропуски, позволяваща коректно изпълнена дестилация.
Снабден със специални ректификационни пръстени за алкохолно съдържание над 15%.
Отговаря на изискванията на официалните методи за бърза дестилация.
Време за дестилация: от 6 до 12 мин