Кат. № LDS 140 000 Н

Позволява изследване на напитки с алкохолно съдържание в целия диапазон на алкохол.
Дестилационна система за определяне съдържанието на алкохол с електрическо подгряване. Изработена от пирексово стъкло и стабилно застопорена върху статив, състояща се от: дестилационна колба за пробата, ректификационна част, хладник и приемна колба за дестилата. Системата е проектирана без пропуски, позволяваща коректно изпълнена дестилация. Подгряването на пробата за дестилация се извършва чрез колбогрейка с регулируем нагревател.
Време за извършване на една дестилация: от 15 до 20 минути