Кат. № LDS 118 300 Е

 

Екстракторът на летливи киселини с електрическо подгряване е лесен и удобен за опериране и е предназначен за малки винарни.

Позволява бързо получаване на водна пара чрез двата нагревателя от 500 W.

Изработен от пирексово стъкло и стабилно застопорен върху статив, апаратът представлява цялостна система без пропуски, позволяваща коректно изпълнена дестилация максимум до 10 минути.

С колона от Рашингови пръстени за отделяне на млечната киселина.

Отговаря на изискваниятана официалните методи за бърза дестилация.