Кат.№ LDS 395 200 – модел DA 645 B

Лесно и удобно опериране с апарата с вградената помпа, чрез която се запълва измервателната клетка,
без наличие на въздушни мехурчета. В зависимост от избраната единица за измерване, апаратът извършва автоматично и температурна корекция. Автоматична калибрация с въздух/вода или стандартни разтвори.
Обем на пробата: от 1 до 2 мл
Време за анализ: 20 сек
Възможност за прехвърляне на резултатите на компютър
Технически данни:
– Работи на принципа на осцилацията.
– Диапазон на измерванията: от 0 до 3 g/cm3, Като Етанол: от 0 до 100%
– Точност: +/- 0,00005 g/cm3, Като Етанол: 0,01%
– Работна Температура: от 0 до 90˚С
– Точност: +/- 0,2 ˚С