Предлагат се банки и шишета за съхранение на реактиви от бяло и кафяво стъкло.
Могат да бъдат на шлифт или на винт и капачка.
Обеми: 100мл, 250мл, 500мл и 1000мл