Брояч на колонии от посевки върху твърди хранителни среди в петрита.
Сензорната системата е проста и разбираема за използване, резултатите се представят в цифров и звуков формат върху LED 3 цифрен дисплей – броене от 0 до 999.
Броячът е направен с твърда окръжност, а сензорната система осигурява еднаква чувствителност по цялото работно поле.
Удобен е за броене на бактерии във всякакви размери петрита от Ф 50 до Ф 90.
Лампата е във формата на пръстен и позволява осветяване на цялото поле със стабилна, незамъглена светлина, осигуряваща удобство на работещия. Може да се работи на светло или тъмно поле.
Лупата може да се регулира в различни ъгли на работа.
Окомплектован с: Wolffhuegel мрежа и адаптери за петрита