Предлагат се бюрети с и без междинен кран за обеми от 10мл, 25мл и 50мл.