За подвързване на системи за вакуум филтрация към водопроводната система.
Предлагат се варианти от пластмаса, метал, с и без холендър.