Предлагат се диспенсери:
– за обеми от 0,5мл до 5мл
– за обеми от 1мл до 10мл
– за обеми от 2,5мл до 25мл
– за обеми от 5мл до 50мл
– за обеми от 10мл до 100мл