За възстановяване на сухи хранителни среди чрез впръскване на стерилна вода, която се получава през сириндж филтъра от 0,2мкм. Автоклавируем, химически устойчив.