Електрически ебулиометър

Кат. № LDS 160 350 D

За определяне съдържанието на алкохол в напитки в диапазона от 0 до 17 об% .

Електрически ебулиометър с регулиране на запалването по електронен път и електронен термометър.
Интегриран сензор за отчитане на атмосферното налягане, не се налага необходимостта от често калибриране.
Апаратът спира автоматично при достигане точката на кипене и директно на дигитален дисплей се изписва температурата на кипене на пробата.
Време за определяне – 7 мин.
Точност – 0.1 обемни %

Предлага се и във варианта с живачен термометър.

Категория:

Описание