За поляризиране на оксиелектрода.

Опаковка х 30 мл