Кат. № LDS 160 450

За определяне съдържанието на алкохол в напитки в диапазона от 0 до 17 об%.
Eбулиометър с регулиране на запалването по електронен път и електронен термометър.
Интегриран сензор за отчитане на атмосферното налягане, при което отпада необходимостта от често калибриране.
Интегрирана таблица за преизчисляване съдържанието на алкохол в зависимост от точката на кипене на пробата.
Апаратът спира автоматично при достигане точката на кипене и директно на дигитален дисплей се изписва алкохолното съдържание на пробата.
Време за определяне – 7 минути
Точност – 0.1 обемни %