Чрез Дигиталната бюрета титруването е по-безопасно, по-лесно и дава по- надеждни резултати.
Продължителна работа за по-бързо титруване до 5 мл за секунда.
Няма нужда да спирате, за да пренапълвате бюретата с реагент.
Титранта се контролира с въртене на колелата, а диспенсираното количество веднага се показва на дисплея – от 10 μл до 999.9 мл.
Стъпка 2,5 μл, грешка 0,2%
Елиминира грешката от отчитането на менискуса и от градуировката на стъклените бюрети.
Няма стъклени части, които да се счупят.
Предпазната рециркулираща клапа елиминира загубата на реагент по време на пълненето на бюретата преди работа и може да се затваря, за да не диспенсира случайно.
Уникалната телескопична напълваща тръбичка с дължина от 210 до 310 мм може да се нагласява за различни размери бутилки.
Дигиталната бюрета е окомплектована с 2 адаптора 45/38, 38/32 (45 е ширината на диспенсера), телескопична смукателна тръбичка от PTFE, дозиращ край, изпразваща тръбичка.
Индикатор за ниво на батерията.