Готови за работа тестове за определяне на:
– D глюкоза / D фруктоза
– оцетна киселина
– L млечна киселина
– L ябълчна киселина
– аминен азот
– алфа аминен азот
– глицерол
– лимонена киселина
– ацеталдехид
– общи захари
– D глюконова киселина
– D млечна киселина
– D ябълчна киселина
– D глюкоза
– желязо
– мед (използва се специална кювета)
– L аскорбинова киселина
– винена киселина
– антоциани