Предлагат се Ерленмайер колби с тясно и широко гърло за обеми: 100мл, 250мл, 300мл, 500мл, 1000мл