Индекса на филтрация дава информация за готовността на виното за филтруване.

Принципа на метода се основава на измерване на времената за филтруване на определени обеми от изследваното вино и изчисляване по зададена формула.

Измерването се осъществява в специална система за мембранно филтруване при налягане 2 Ва, мембранен филтър с диаметър 25 мм и порьозност 0,65 мкм.

Отчита се времето за филтруване на обеми от 100 мл, 200 мл, 300 мл и 400 мл и по формула се изчислява.

При Индекс на филтруемост ИФ < 30 – виното е готово за филтрация и използваните мембранни филтри ще имат дълъг „живот”

При Индекс на филтруемост ИФ > 30 – виното не е готово за филтрация и използваните мембранни филтри ще се задръстят бързо. Необходима е предварителна филтрация.