Позволява бързо определяне на тартаратната стабилност на вина на база електрохимичната проводимост .

Използват се два метода:

– отчитане на преципитирането на Калиевия битартарат  – дава информация за стабилността на виното

– отчитане точката на насищане( сатурация) – автоматично

Обем на ваната – 1,5 л