Предлагат се:
– син – за обеми от 0 до 2мл
– зелен – за обеми от 0 до 10мл
– червен – за обеми от 0 до 25мл