Бинокулярен микроскоп модел ВМ 117
С ахроматични обективи от 40x до 1000x с имерсия,
Оптична глава с наклон 30º, въртяща се на 360º
Разстояние между окулярите 55 – 75 мм
Окуляри с увеличение до 10x / 18
Обективи:
– ахроматен DIN 4х / 0,1
– ахроматен DIN 10х / 0,25
– ахроматен DIN 40х / 0,65
– ахроматен DIN 100х / 1,25 (S) oil
Подвижна масичка с размери: 132 х 142 мм
Abbe кондензер NA 1,2 с ирисова диафрагма и филтър
Осветление – LED 3W с контрол на интензитета
Размери: 170 х 310 и Н 355, тегло 5 кг