Предлагат се бутилки за взимане на проби от РР или ТРХ за обеми от 100мл, 250мл, 500мл и 1000мл.