Оено фото

LDS 197 400

Oenophoto Портативен фотометър със специализиран софтуер. Работи на принципа абсобрцията чрез прилагане на ензимни и колориметрични реагенти и в рамките на няколко минути дава КОЛИЧЕСТВЕН резултат. Показателите, които могат да се анализират са:

 • съдържание на оцетна киселина
 • съдържание на L ябълчна киселина
 • съдържание на L млечна киселина
 • съдържание на D млечна киселина
 • съдържание на D глюконова киселина
 • съдържание на D ябълчна киселина
 • съдържание на D глюкоза/D фруктоза
 • съдържание на D глюкоза
 • съдържание на общи захари
 • съдържание на Алфа аминен азот
 • съдържание на желязо
 • съдържание на мед
 • съдържание на лимонена киселина
 • съдържание на ацеталдехид
 • съдържание на амонячен азот
 • съдържание на глицерол

Описание