Относителна плътност – ареометри с вграден термометър

///Относителна плътност – ареометри с вграден термометър

Относителна плътност – ареометри с вграден термометър

Кат. № LDS 385 200

Мъстомер – ареометър с комбинирана скала за захарно и потенциално алкохолно съдържание на гроздова мъст.
Диапазони на измерване:
– за захарно съдържание: от 980 до 1130 g/dm3
– за алкохолно съдържание: от 5 до 18 об %
Придружава се от таблица за изчисляване на корекциите и крайния резултат за съдържание на захари в зависимост от температурата.

Описание