Предлагат се:
– Пипета тип Фол за обеми: 1мл, 2мл, 5мл, 10мл, 20мл и 50мл
– Пипета тип Мор, стъкло, за обеми: 1мл, 2мл, 5мл, 10мл, 20мл
– Пипета тип Мор, пластмаса, стерила, индивидуално опакована,
за обеми: 1мл, 2мл, 5мл, 10мл, 25мл
– Пипета тип Резила, стъкло, за обеми: 1мл, 2мл, 5мл, 10мл, 20мл
– Пипета тип Пастьор, полиетилен, стерилни и нестерилни, за обеми: 1мл и 3мл