Кат. № LDS 395 002 – модел 2 GO
Портативен електронен денсиметър с отличен ергонометричен дизайн и интуитивни програми.
Бързо и лесно боравене с апарата, висока точност и възпроизводимост на резултатите.
Автоматична температурна компенсация.
Диапазон на измерване: от 0 до 2 g/ cm3
Точност: ± 0,001 g/cm3 – 0,2°C