Кат.№ LDS 395 000 – модел 30 РХ

Лесно и удобно опериране с апарата с вградената помпа, чрез която се запълва измервателната клетка.
Резултатите се изчисляват автоматично в една от следните единици: относителна плътност, специфично тегло, АРI степени, Brix, % алкохол, % Н2SO4, Baume, Plato, Proff или единица определена от потребителя, и се визуализират на дисплея, заедно с моментната температура.
В зависимост от избраната единица апаратът извършва автоматично и температурна корекция.
Апаратът се съхранява в пластмасово куфарче, което позволява маневреност на оператора.
Апаратът работи с батерии и има възможност за запомняне на показания, които след това да се пренесат на компютър и принтер.

Технически данни:
– Работи на принципа на осцилацията.
– Диапазон на измерванията: от 0,0000 до 2,0000 g/cm3
– Точност: +/- 0,001 g/cm3
– Резолюция: 0,0001 g/cm3
– Температура на съхранение: от -20 до 70 гр.С
– Точност:+/- 0,2 гр.С
– Граници при единица Brix – от 0,0 до 84,0 %, Точност – +/-0,3%
– Граници при единица Етанол – от 0,0 до 100,0 об.%, Точност – 1,0 %
– Възможност за запаметяване на 1100 резултата

В окомплектовката са включени още:
– Стандарт за плътност
– Пробовземачни обеми – 2 броя
– Почистващ разтвор