Лесен за работа с директно разчитане на измерените стойности. Стабилни икони за отчитане на рН, температура и буфери. Калибрация по два буфера. Температурен дисплей и автоматична температурна компенсация.
Технически данни:
– pH обхват: от 0,00 до 14.00;
– точност: ± 0,01; резолюция: 0,01
– Обхват на измерване в mV: ±1999;
– Температурен диапазон: от 0 до +100 ˚С
Окомплектован с:
– pH-Електрод, предназначен за рутинни операции. Конструкция: 3 in 1 gel epoxy probe – включваща: комбиниран рН електрод с епокси тяло и за предпазване от нараняване на активната част и вградена термосонда за автоматична температурна компенсация
– Комплект калибрационни буфери – с рН 4,01 , рН 7,00
– Разтвор за съхранение на рН електрод