Кат. № LDS 195 201 – модел HQ 30D

Методът се основава на измерването на т.н „луминесцентен разтворен кислород“. Работи с LDO сензор, за който не е необходимо почистване или подмяна. Не е необходим електролит за поляризиране на електрода. Веднъж годишно се подменя мембранната шапка на електрода.
Функция за регистриране на 500 резултата от измервания.

Предлагат се варианти на оксиелектрод с 1 м, 3 м, 5 м и 10 м кабел.

Технически параметри:
– Разтворен кислород – обхват: от 0.00 до 20.00 мг/л, точност 0,01
– Сатурация – насищане: от 0 до 200 % , точност 0,1
– Барометрично налягане – от 500 до 1500 мм, точност 1
– Автоматично компенсиране на барометричното налягане
– Температура – обхват от -10 до + 110° С, точност : ± 0.1° С
– Автоматична температурна компенсация
– Габарити: 95 х 197 х 36 мм