Предназначение: за определяне съдържанието на общ и свободен серен диоксид чрез йодометричния метод.

Предлага се в три варианта: N/10, N/50 и N/64.

Опаковки: х 250 мл, х 500 мл и х 1000 мл