Резервни части за ебулиометър

Резервни части за ебулиометър

Като резервни части на класическия ебулиометър се предлагат:
– бойлер
– хладник
– електронен термометър с голям дисплей
– фитил за спиртна лампа
– спиртна лампа
– мерителен цилиндър
– диск за отчитане на резултатите като алкохолно съдържание

Категория:

Описание