Ръчния рефрактометър е с автоматична температурна компенсация

Характеристики:
– Обхват на скалата: Вrix – от 0.0 до 32.0 %
– Минимална деление на скалите: 0.2 %
– Точност: за Brix ±0.2 %
– Работна температура: от 10 до 30º С