Спиртомерите се придружават с индивидуален COFRAC сертификат за точност и отговарят на Наредба № 3 на Агенция Митници.
Предлагат се в различни диапазони на алкохолния диапазон и точност 0,1 об%, както следва:
– от   0 до   10 об%
– от 10 до   20 об%
– от 20 до   30 об%
– от 30 до   40 об%
– от 40 до   50 об%
– от 50 до   60 об%
– от 60 до   70 об%
– от 70 до   80 об%
– от 80 до   90 об%
– от 90 до 100 об%
Притежават знак Епсилон ∑ – одобрени са от компетентен орган на държава, членка на ЕС – Франция, съгласно директива 71/316/ЕЕС.
Измерването се извършва след темпериране на пробата на 20˚С.
Дължина – 330 мм